Spółka ExpertGo jest dynamicznie rozwijającą się firmą o zasięgu europejskim świadczącą usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa i audytów w branży motoryzacyjnej, jak również współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

W zakresie swojej działalności oferujemy:

 • Wyceny pojazdów i nieruchomości
 • Wyceny szkód komunikacyjnych i majątkowych
 • Audyty jakości oraz badania tajemniczego klienta
 • Szkolenia techniczne i sprzedażowe
 • Likwidacja szkód i obsługa Towarzystw Ubezpieczeniowych

Dzięki szerokiej współpracy z partnerami i podwykonawcami w całym kraju oferujemy naszym klientom najwyższej jakości usługi, uwzględniając indywidualne oczekiwania jak również oferowanie najwyższego standardu usług. Wszystko po to, aby osiągnąć nasz strategiczny cel, jakim jest zapewnienie profesjonalizmu w działaniu i oferowanie najwyższej jakości, która znajdzie satysfakcję po stronie klienta i jego pełną aprobatę.

Nadrzędnymi celami spółki są:

 • Zapewnienie obecnym i przyszłym klientom najwyższej jakości usług z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, w tym technologii informatycznych
 • Dostarczanie klientom niezbędnych materiałów i informacji w zakresie świadczonej usługi z uwzględnieniem bieżących zmian co do oczekiwań
 • Uwzględnianie oczekiwań klientów w celu najwyższej satysfakcji z wykonanej usługi
 • Solidność i terminowość oferowanych usług
 • Zdobycie i utrzymanie zaufania oraz zadowolenia klientów z wykonywanych usług
 • Pozyskiwanie nowych klientów oraz dbałość o satysfakcję ze współpracy klientów pozyskanych.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Ciągłą poprawę i doskonalenie w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001: 2015
 • Spełnienia wszystkich wymagań prawnych i innych stron zainteresowanych, do których spółka się zobowiązała
 • Przeprowadzenia okresowego przeglądu Polityki Jakości pod kątem przydatności i adekwatności
 • Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i zapewnienie rentowności spółki
 • Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych i obecnych klientów
 • Okresową ocenę skuteczności i efektywności wdrożonego systemu Zarządzania Jakością, jak również założonych celów
 • Włączenie wszystkich pracowników firmy w stałe doskonalenie systemu, pogłębianie wiedzy i fachowości poprzez szkolenia, oraz identyfikowanie się pracowników z celami firmy

Zarząd Spółki deklaruje:

 • Zabezpieczenie środków i zasobów dla funkcjonowania i stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • Spełnienie wymagań prawnych i innych w stosunku do klientów zewnętrznych i wewnętrznych