Dzięki ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym mamy możliwość przygotowywania przyszłych Rzeczoznawców Samochodowych do wykonywania zawodu.

Kandydatom oferujemy pakiet szkoleń teoretycznych oraz praktycznych, rozwijających wiedzę motoryzacyjną oraz umiejętności tworzenia własnych opinii pod nadzorem Rzeczoznawcy prowadzącego.

Podczas rocznej asystentury przygotowujemy kandydata do egzaminu w Polskim Związku Motorowym, który otwiera drogę do wpisu na Listę Ministerstwa Infrastruktury.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Rzeczoznawcy Samochodowego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem szkoleń: szkolenia@expertgo.pl